Wytwarzanie energii z wodoru

Jako kluczowy uczestnik transformacji energetycznej, INNIO przygotowuje się do stworzenia neutralnej dla klimatu, bardziej ekologicznej i bezpiecznej przyszłości energetycznej. Obecnie na całym świecie pracuje ponad 8500 silników gazowych INNIO Jenbacher wykorzystujących gazy odnawialne, takie jak biogaz, gaz wysypiskowy i biometan.

E-paliwa

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu i fachowej wiedzy w zakresie przekształcania paliw alternatywnych w energię elektryczną, INNIO przygotowuje się na wykorzystanie wodoru – nośnika energii, który może uzupełniać zasoby odnawialne, magazynować energię przez wiele miesięcy i zastępować paliwa kopalne.

Po spełnieniu warunków ramowych większość zainstalowanych silników na gaz ziemny Jenbacher można przystosować do pracy na wodór.

Przez następne kilka lat INNIO będzie z pozytywnym nastawieniem pracować nad stworzeniem oferty produktów przystosowanych do zasilania wodorem.

Za nasz obowiązek uważamy pokazanie naszym klientom, że zainstalowane silniki gazowe można przystosować do zasilania zupełnie innym paliwem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak to działa?

Zintegrowany system energetyczny, który łączy w sobie sieci energetyczne, ciepłownicze i gazowe, jest kluczem do bardziej ekologicznej przyszłości energetycznej. Dzięki wykorzystaniu technologii umożliwiającej przemianę energii w gaz (power-to-gas, P2G), zielony wodór jest pozyskiwany z nadwyżek energii odnawialnej wytwarzanej głównie ze światła słonecznego i wiatru. W przeciwieństwie do energii elektrycznej, wodór można przechowywać przez długi czas w zbiornikach lub w dużych ilościach w podziemnych komorach – tak jak gaz ziemny – przez miesiące lub lata.

Na początku produkcja zielonego wodoru w technologii P2G będzie kosztowna, a produkowana objętość ograniczona. Na tym etapie przejściowym – podczas trwania badań nad technologią zielonego wodoru – niebieski wodór produkowany z gazu ziemnego z wykorzystaniem wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla może odegrać pewną rolę i umożliwić transformację.

Do istniejącej sieci gazu ziemnego można wprowadzić niewielką ilość wodoru, natomiast większe ilości będzie trzeba transportować za pośrednictwem odrębnej infrastruktury. Wodór jako paliwo może być wykorzystywany lokalnie we wszystkich sektorach, w tym także w przemyśle, transporcie oraz do skojarzonego wytwarzania ciepła i prądu (CHP).

Silniki-gazowe-Jenbacher-i-ich-rola-w-przyszłości

Firma z wizją

Przez 30 lat zainstalowano silniki gazowe INNIO o łącznej mocy ponad 200 MW do zastosowań związanych z gazem syntezowym o zawartości wodoru do 60% (obj.). Pierwszy pilotażowy silnik Jenbacher zasilany w 100% wodorem powstał w 2001 r. w zakładzie demonstracyjnym w Büsum w północnych Niemczech. Prawie dwie dekady później, po dodatkowych projektach pokazowych, firmy INNIO i HanseWerke Natur prezentują flagowy projekt wykorzystujący zmienną mieszankę wodoru i gazu ziemnego lub 100% wodoru w silniku gazowym J416 o mocy 1 MW. Ponadto w Large Engine Competence Center (LEC) w Grazu uruchomiono pokazowy silnik testowy J612 zasilany w 100% wodorem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W innym projekcie INNIO we współpracy z LEC i partnerami badawczymi pracuje nad instalacją, która będzie wykazywać zrównoważone, wolne od CO2 i wysoce elastyczne wytwarzanie energii elektrycznej na bazie wodoru. Jest to wymaganie stawiane przez państwa i regiony, które szybko przestawią się na produkcję w 100% odnawialnej energii elektrycznej i które potrzebują możliwego do dystrybucji i niezawodnego odnawialnego zasilania awaryjnego. W ramach projektu przygotowano analizę wykonalności wykorzystania elektrolizy do konwersji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wodór, tymczasowe jego przechowywanie oraz ponowne przekształcenie w energię elektryczną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Cechy i korzyści

Zwiększenie niezawodności i przystępności cenowej dla 100% energii odnawialnej.

Elastyczne elektrownie z silnikami gazowymi mogą przekształcać zielony wodór w możliwą do dystrybucji odnawialną energię elektryczną. Wodór, tak jak gaz ziemny, doskonale nadaje się do zastosowania w CHP oraz może zapewnić ogrzewanie i chłodzenie, osiągając jednocześnie wskaźnik wykorzystania paliwa na poziomie 90% i oszczędność energii pierwotnej na poziomie ponad 30%. Silniki gazowe zasilane wodorem są dobrze rozwiniętą technologią, nie wymagają wodoru o wysokiej czystości, są dostępne przy atrakcyjnych nakładach kapitałowych i operacyjnych oraz dostarczają niezbędną elastyczność eksploatacyjną przy bardzo niskiej emisji.

Magazynowanie energii dla większej elastyczności.

Nadmiar energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych może być magazynowany w postaci zielonego wodoru, który może dostarczyć duże ilości terawatogodzin (TWh). Inne paliwa na bazie zielonego wodoru, takie jak zielony metanol lub zielony amoniak, również mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie jako paliwo do silników gazowych.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Gdy wodór stanie się dostępny na dużą skalę, silniki gazowe Jenbacher wykorzystywane jako źródła szczytowe oraz w zastosowaniach CHP będzie można przekształcić z zasilania gazem ziemnym na zasilanie wodorem. Inwestycja w elektrownie z silnikami na gaz ziemny Jenbacher jest decydującym krokiem w kierunku gotowości na wodór.

Wspieranie ekologicznego świata.

Elektrownie z silnikami gazowymi zasilanymi wodorem są neutralne pod względem emisji CO2 i mogą osiągnąć ponad 80% niższą emisję NOx w porównaniu z gazem ziemnym. Jest to rozwiązanie, które wprowadzi świat na drogę ku bardziej ekologicznej przyszłości.

innio_h2_badge_neg_rgb_rz

Media

Produkty

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt z nami