Rozwiązania

Oferta innowacyjnych rozwiązań INNIO daje firmom i gminom na całym świecie możliwość wytwarzania niezawodnej i wydajnej energii w miejscu użytkowania lub w jego pobliżu – w sieci lub poza nią.

15Rozwiązania

 • Biogaz

 • Gaz wysypiskowy

  Gaz wysypiskowy

 • Gaz z odmetanowania kopalni

  Gaz z odmetanowania kopalni

 • Gaz z produkcji hutniczej

  Gaz z produkcji hutniczej

 • Przesył

  Gazociągi przesyłowe

 • Gromadzenie

  Gromadzenie gazu w odwiertach

 • Kogeneracja

  Kogeneracja

 • Przetwarzanie

  Końcowe przetwarzanie gazu

 • Metan z oczyszczalni ścieków

  Metan z oczyszczalni ścieków

 • Nawożenie dwutlenkiem węgla

  Nawożenie dwutlenkiem węgla

 • Przechowywanie

  Przechowywanie gazu

 • Moc awaryjna

  Przenośne urządzenia zasilania awaryjnego

 • Wtrysk

  Studnie wtryskowe w procesie wydobycia ropy

 • Trigeneracja

  Trigeneracja

 • Wytwarzanie energii na polach naftowych

  Wytwarzanie energii na polach naftowych

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt z nami