Gaz z produkcji hutniczej

Rosnące koszty energii i duże zapotrzebowanie na nią stanowią poważne wyzwania dla przemysłu stalowego. Gazy powstające jako „darmowe” pochodne procesu produkcji stali stanowią atrakcyjną możliwość wydajnego wytwarzania energii.

Oprócz korzyści ekonomicznych, jakie oferują te gazy, wykorzystanie ich w charakterze paliwa silnikowego obniża poziom emisji CO2 w tym sektorze i pozwala oszczędzać naturalne źródła energii. Firma INNIO oferuje specjalnie przystosowane silniki gazowe Jenbacher, które wydajnie wykorzystują trzy różne gazy powstające przy produkcji stali, a mianowicie gaz koksowniczy, wielkopiecowy i konwertorowy, do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, przy jednoczesnym zarządzaniu zmieniającym się składem tych gazów.

Cechy i korzyści

  • Alternatywna metoda utylizacji „problematycznego” gazu przy jednoczesnym wykorzystaniu jako źródła energii.
  • Niższe koszty energii, większa przewidywalność i stabilność
  • Wydajne i oszczędne dostawy ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w drodze kogeneracji
  • Wysoka sprawność elektryczna w porównaniu z innymi technologiami wytwarzania energii (np. turbinami parowymi lub gazowymi)
  • Pełna moc w ciągu 10 minut
  • Wymagane względnie niskie ciśnienie gazu
  • Niższe emisje gazów cieplarnianych
  • Długie okresy serwisowe dzięki prostej konstrukcji wysokiej jakości

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt z nami