Sektory przemysłu

INNIO daje wszystkim rodzajom klientów – w tym przedsiębiorstwom przemysłowym, gminom rozwijającym się, agencjom rządowym zarządzającym pomocą doraźną i innymi sytuacjami kryzysowymi – możliwość wytwarzania niezawodnej i zrównoważonej energii elektrycznej zawsze i wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.

10Sektory przemysłu

 • Branża: wydobycie ropy naftowej i gazu

  Branża nafty i gazu

 • Branża: górnictwo

  Kopalnie węgla

 • Branża: szybkie dostawy mocy

  Niezawodna I szybka dostawa energii

 • Branża: budynki handlowe i przemysłowe

  Obiekty handlowo-usługowe i przemysłowe

 • Branża: zawodowi dostawcy energii

  Producenci i dostawcy energii elektrycznej i ciepła

 • Przemysł hutniczy

  Przemysł hutniczy

 • Produkcja energii elektrycznej i kogeneracja energii elektrycznej i cieplnej dla przemysłu motoryzacyjnego

  Przemysł motoryzacyjny

 • Branża: rolnictwo

  Przemysł rolno-spożywczy

 • Branża: szklarnie

  Szklarnie wielkopowierzchniowe

 • Branża: składowiska odpadów

  Wysypiska śmieci i oczyszczalnie ścieków

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt z nami