Uwaga

The latest content about myPlant is ONLY AVAILABLE IN ENGLISH, HERE.

myPlant

Dzięki rozwiązaniom do zarządzania wydajnością majątku trwałego (APM) firmy INNIO możesz zwiększyć niezawodność dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów i szybszej diagnostyce, zwiększyć wydajność dzięki zaawansowanej analizie i alarmom, a także podnieść produktywność dzięki obniżeniu częstotliwości wizyt obsługi, posługując się w zamian technologią zdalnego rozwiązywania problemów.

  • myPlant w liczbach
  • Cyfrowe – myPlant – rys ogólny

Przenieś swoją działalność na poziom cyfrowy za pomocą myPlant

Oparta na chmurze platforma myPlant* daje nową jakość wglądu w wydajność zasobów przemysłowych, w tym silników tłokowych, urządzeń napędzanych i instalacji pomocniczych. Możesz przeglądać dane eksploatacyjne w czasie rzeczywistym i mieć dostęp do danych historycznych, które system przechowuje przez czas nieokreślony. Dane historyczne można obrazować i analizować w interfejsie sieciowym, ale są one również wykorzystywane w zaawansowanych analizach, które korzystają z najnowszych osiągnięć i doświadczeń zespołów specjalistów z firmy INNIO w celu zwiększenia niezawodności i wydajności zasobów. Dodatkowo powiadomienia można skonfigurować tak, aby użytkownik lub operatorzy otrzymywali wiadomości o alarmach i warunkach pracy, stanie eksploatacji i danych analitycznych.

Zalety rozwiązania APM myPlant*

Uzyskaj maksymalne osiągi silnika gazowego dzięki:

  • Zwiększonej niezawodności. Szybszy powrót do eksploatacji i krótszy nieplanowany czas przestoju
  • Niższym kosztom konserwacji. Unikaj przestojów dzięki zdalnemu zarządzaniu, wczesnemu wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów oraz konserwacji opartej na aktualnym stanie urządzenia
  • Niższym kosztom operacyjnym. Scentralizowany dostęp do danych na poziomie całej floty, ograniczenie ręcznej rejestracji danych, większa mobilność i automatyczne raportowanie
  • Doświadczeniu producenta oryginalnego wyposażenia. Łatwiejszy dostęp do specjalistów z INNIO, którzy chętnie zaspokoją wszelkie potrzeby klienta związane z wydajnością produktu

Jak Cię tam doprowadzimy?

Oferta myPlant firmy INNIO obejmuje dwa pakiety o różnych funkcjach, w zależności od potrzeb:

Connect (przejrzystość zasobów) zapewnia funkcje, które pozwalają na sprawdzenie podstawowego stanu silników w dowolnym miejscu i czasie.

Protect (zarządzanie niezawodnością) zawiera oprócz tego zestaw narzędzi specjalnie stworzonych dla operatorów silników tłokowych i dostawców usług.

  • Zarządzanie stanem aktywów: proaktywnie zarządza wydajnością aktywów za pomocą narzędzi analitycznych i udostępnia uzyskaną wiedzę w całym przedsiębiorstwie.
  • Zestaw narzędzi do usuwania usterek: szybko diagnozuje i rozwiązuje problemy, korzystając z zestawu narzędzi do usuwania usterek przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnej wiedzy w ramach przedsiębiorstwa.
  • Zarządzanie flotą i zakładami: zarządza całą flotą za pomocą narzędzi i raportów, które dostarczają obraz wszystkich połączonych zasobów.

 

Oferty serwisowe

Media

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt z nami