#arkusze-informacji/arkusz-informacji-do-silnika-typu-2-angielski